Luchthavenvervoer Den Bosch  thumbnail

Luchthavenvervoer Den Bosch

Published May 05, 24
4 min read


Het heeft dus inderdaad puur te maken met het aanpakken en handhaven van de regels die er zijn - luchthavenvervoer assenede. Daarmee creëer je ook meteen een gelijk speelveld (luchthavenvervoer assenede) - Luchthavenvervoer Brugge. De : En daarover is een vraag van de heer Von Martels. De heer (CDA): U wilt strenger handhaven. Heeft u bepaalde wijken in gedachten? De heer (VVD): De heer Von Martels staat bekend om én zijn woordgrappen én zijn enorme dosis humor

Ik kan er wel het volgende over zeggen. Als je kijkt naar de grote steden, die de heer Von Martels net ook benoemde en waar het CDA nog niet zo actief is, zou het ook zo kunnen zijn dat we gewoon eens gaan kijken naar het platteland. luchthavenvervoer assenede. De heer (CDA): Ik ben in ieder geval blij om te horen dat de heer Ziengs een ander standpunt erop nahoudt dan zijn fractievoorzitter, maar dat is geen vraag maar meer een constatering

De heer (VVD): Ik denk dat die constatering te kort door de bocht is, maar dat begrijpt de heer Von Martels zelf ook wel (luchthavenvervoer assenede). Wat betreft het klachtenmeldpunt ging het om een tijdelijke opstartsubsidie (luchthavenvervoer assenede). De VVD is prima bereid subsidies te verstrekken als je iets aanjaagt, maar dat moet dan wel ergens een begin en een eind hebbenVerder wil ik nog iets zeggen over de snelveerdienst richting Ameland die opgetuigd wordt. Het is fantastisch dat dit gaat gebeuren. Met de firma die dat verzorgt, hebben we in het verleden al wat ervaringen gehad toen er concurrentie was en de prijzen wat omlaaggingen. luchthavenvervoer assenede. Mijn vraag aan de Staatssecretaris is dan ook of er wellicht een staffeltje is te bedenken dat als de aantallen passagiers wat hoger zijn, er onmiddellijk het effect ontstaat dat de prijzen en de toeslag wat omlaaggaan

Friesland heeft een prachtig plan ingediend over sneller ov met de trein. Ik weet dat de potjes op dit moment al verdeeld zijn - luchthavenvervoer assenede. Ik vraag alleen aan de Staatssecretaris of dit plan al goed bij haar op het netvlies staat - luchthavenvervoer assenede. In dat plan wordt namelijk alles benoemd, zodat je sneller kunt reizen, je schoner kunt reizen et cetera

Luchthavenvervoer Naar Het KaisergebergteDe : Ik dank u ook. luchthavenvervoer assenede. Ik schors de vergadering tot 16.00 uur zodat de Staatssecretaris uw vele vragen goed kan doornemen en er goede antwoorden op komen. De vergadering wordt van 15.42 uur tot 16.00 uur geschorst. De : Ik heropen de vergadering en geef graag het woord aan de Staatssecretaris voor haar beantwoording in eerste termijn

Er is een groot aantal vragen gesteld over zeer uiteenlopende onderwerpen - luchthavenvervoer assenede. Zoals de Kamerleden gelukkig zelf ook al aangaven, weten zij eigenlijk ook wel dat die vragen niet allemaal in mijn portfolio zitten en onder mijn hoede zijn. Waar ik toch denk er iets over te kunnen zeggen, zal ik dat doen

Ik heb een aantal blokjes, namelijk marktwerking, sociale veiligheid, btw, MaaS, ov-chip, taxi en een blokje overig (luchthavenvervoer assenede). Dat geeft ook de reikwijdte aan van de door de leden gestelde vragen - Luchthavenvervoer Eindhoven. De : De leden hebben twee interrupties in tweeën, maar u mag natuurlijk ook vier keer een losse vraag stellen, want het zijn nogal wat blokjes

Als we een beetje uitkomen heeft u nog tijd in tweede termijn een betoog van één minuut te houden. luchthavenvervoer assenede. Ik ga naar de Staatssecretaris. Staatssecretaris : Dank u wel, voorzitter. luchthavenvervoer assenede. Laat ik beginnen met het blokje marktwerking. We zien in de Kamer verschillende uitgangsposities en ik denk dat een deel van de politieke verschillen niet zal verdwijnen, met welke evaluatie of regelgeving dan ook

In het verleden zijn er een aantal evaluaties gedaan, maar ik vind het belangrijk om met het oog op de discussie over marktordening die wij in 2020 met elkaar gaan voeren, een breder beeld te krijgen van de aanbestedingen (luchthavenvervoer assenede). Hoe is het daarmee gelopen de afgelopen tijd? Wat zijn daarvan voor de reizigers de benefits geweest? Ook vragen rondom arbeidsvoorwaarden en toiletten – er kwamen heel veel voorbeelden langs – ben ik van plan om daarin mee te nemen, evenals kwesties rondom concurrentie en punten waarop misschien maatwerk geboden is

Sunweb LuchthavenvervoerDaarmee heb ik een aantal vragen meteen beantwoord - luchthavenvervoer assenede. Er was een noodbrief van Arriva, van de machinisten van Arriva. Ik heb die informatie gezien. luchthavenvervoer assenede. Het is op dit moment een discussie tussen werknemer en werkgever, maar zoals ik al heb gezegd ben ik een onderzoek naar de werking ervan aan het uitwerken

Latest Posts

Goedkoop Luchthavenvervoer Antwerpen Zaventem

Published May 08, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Charleroi Tarieven

Published May 07, 24
7 min read

Luchthavenvervoer Den Bosch

Published May 05, 24
4 min read